Arhiv nagrajenih tekmovalcev 2016  

CVETJE V ČEVLJIH - VRTCI

1.mesto:    Vrtec Velenje – OE Najdihojca, Prešernova cesta 3
2.mesto:    Vrtec Velenje – OE Tinkara, Šlandrova 11
2.mesto:    Vrtec Velenje – OE Vrtiljak, Cesta talcev 20

CVETJE V ČEVLJIH - ŠOLE

1.mesto:  OŠ Gorica Velenje, Goriška cesta 48
2.mesto:  OŠ Livada, Efenkova 60
3.mesto:  POŠ Vinska Gora, Vinska Gora 31 c

KATEGORIJA: OSTALO

1.mesto:  Dom za varstvo odraslih Velenje, Kidričeva 23
2.mesto:  Stanovalci, Kardeljev trg 11
3.mesto:  Stanovalci, Prešernova 20

KATEGORIJA: INDIVIDUALEN STANOVANJSKI OBJEKT

1.mesto:  Družina Koželj, Ljubljanska 43
2.mesto:  Olga in Silvo Pečko, Lopatnik 2 c
3.mesto:  Suzana Rudolf, Ulica 3. julija 3

KATEGORIJA: BALKON

1.mesto:  Marijana Vila, Stantetova 28
2.mesto:  Irena in Ivan Klosternik, Bevče 18 a
3.mesto:  Jožica Martinšek, Konovska cesta 45

KATEGORIJA: KMETIJA

1.mesto: Bojan Miklavžina, Škale 67