Arhiv nagrajenih tekmovalcev 2008  

Okolica individualnih stanovanjskih objektov

1. MESTO: Olga, Silvo Pečko, Lopatnik 2c, Vinska gora
2. MESTO: Marko, Vesna Kortnik, Silova 27a, Šentilj
3. MESTO: Emil, Regina Meh, Efenkova 57, Šmartno

Balkoni in terase

1. MESTO: družina Dolinšek, Laze 25, Šentilj
2. MESTO: Martina, Stanko Glinšek, Škale 35b
3. MESTO: Angelica Kanduti, Uriskova 20

Kmetije

1. MESTO: Zvonko, Fanika Gradišnik, Črnova 27, Vinska gora
2. MESTO: Bojan, Vanda Miklažina, Škale 67
3. MESTO: Anica Bevc, Podgorje 20, Pesje

Ostalo - bloki

1. MESTO: Stanovanjski blok, Stantetova 26-32
2. MESTO: Stanovanjski blok, Kardeljev trg 11
3. MESTO: Stanovanjski blok, Kardeljev trg 5,7,9

Ostalo

1. MESTO: Bencinska črpalka, Celjska cesta 53
2. MESTO: Gasilski dom, Žarova cesta 2
3. MESTO: KS Šentilj, pri šoli, napis