Arhiv nagrajenih tekmovalcev 2007  

Okolica individualnih stanovanjskih objektov

1. MESTO: Štefka Jelenko in Dani Jamnik, Prelska 8, 3320 Velenje
2. MESTO: družina Krištof, Staro Velenje 40, 3320 Velenje
3. MESTO: Silva in Miran Lesjak, Vinska gora 36a, 3320 Velenje

Balkoni in terase

1. MESTO: družina Glušič, Prelska 33, 3320 Velenje
2. MESTO: Slavko in Tatjana Zajc, Efenkova cesta 49, 3320 Velenje
3. MESTO: Milka in Venčeslav Svoljšak, Efenkova cesta 50, 3320 Velenje

Kmetije

1. MESTO: Fanika in Zvonko Gradišnik, Črnova 27, 3320 Velenje
2. MESTO: Matilda Kelher, Škale 58d, 3320 Velenje
3. MESTO: družina Dolinšek, Laze 25, 3320 Velenje